Emma Lovise Sunde

 

 

 

CO-Founder

Bachelor i Biomarin Innovasjon fra NTNU i Ålesund.

Erfaring med laboratorieanalyser innenfor fôr og næringsmidler, fagbrev som faglaborant.

E-mail: emma@agrimarebio.com

Tlf: 40 47 25 88